Gangetabellen TUTANK Aktiv Læring

Nr. 1 GANGETABELLENE

kr1,990

Nullstill
Varenummer: I/A Kategori: Stikkord:

Beskrivelse


The Multiplication Table with products and factors

Gangetabellen TUTANK Aktiv Læring

Kvadrattallene i diagonalen er uthevet med sort skrift.
Primtallene 2, 3, 5 og 7 er markert med liten gul trekant på de respektive brikkene.
Kjerneområdet i gangetabellen er innrammet i en gul 3×3 matrise. I det markerte området vektlegges 7×6=42, 8×6=48, 8×7=56 og 6×7=42, 6×8=48, 7×8=56.

 

FYSISK AKTIVITET MED GANGETABELLENE

Gangetabellene i praksis med 2 lag
[ Se video ]
Hvert av lagene får tildelt en aktivitetsmatte og 100 tallbrikker.
Brikkene plasseres i en skål på bakken ca. 15-20 meter unna.
Lagene inndeles i 4-5 elever på hvert lag.

a) Gangetabellen med produktet på brikkene og faktorene i tabellen
Én elev fra hvert lag løper ut samtidig og returnerer til laget sitt med én brikke med produktet. Det er kun lov til å hente én brikke per runde. Eleven leser opp tallet høyt, f.eks. 12, og de andre på laget skal gjette hvilke regnestykker (faktorer) dette representerer i gangetabellen. Tallet 12 går igjen på 4 ulike steder i tabellen. Laget samarbeider for å finne ut hvor brikken kan plasseres i gangetabellen. Først når brikken med tallet 12 er lagt ned og plassert riktig i gangetabellen, kan nestemann på laget løpe ut! [ Se video ]

b) Gangetabellen med faktorer på brikkene og produktene i tabellen
Én elev fra hvert lag løper ut samtidig og returnerer til laget sitt med én brikke med faktorer. Det er kun lov til å hente én brikke per runde. Eleven leser opp regnestykket høyt, f.eks. 4×3, og de andre på laget skal gjette hvilket svar (produkt) dette representerer i gangetabellen. Faktorene 4×3 går igjen kun ett sted i tabellen. Her må elevene skille mellom 4×3 og 3×4. Laget samarbeider for å finne ut hvor brikken kan plasseres i gangetabellen. Først når brikken med regnestykket 4×3 er lagt ned og plassert riktig i gangetabellen, kan nestemann på laget løpe ut! [ Se video ]

Gangetabellen i praksis med 1. lag
[ Se video

Stasjoner. Klassetrinn som benytter seg av stasjonsarbeid, der elevene f.eks. har 15-20 minutter på hver stasjon, kan benytte Tutank gangetabell med 100 brikker. Erfaringsvis løser elevene hele gangetabellen på under 15 min.
Alternativt kan fysisk aktivitet integreres, som beskrevet ovenfor for 2 lag, der elevene må bevege seg fram og tilbake.

Spilleregler
Spillereglene kan være først ferdig med hele gangetabellen B8 dersom du har 15-20 minutter til rådighet. Enkle bingoregler kan benyttes dersom du har mindre tid igjen av undervisningstimen. Raskere løsninger kan da være som først ferdig med alle 4 hjørner B5, full ramme B7, en vannrett rekke B3 eller loddrett kolonne B1, eller først ferdig med diagonalen B4 bestående av sorte kvadrattall “Magiske tall”.

“MLek og lær gangetabellen med 8 ulike oppgavetyperagiske tall” B4 diagonalt gir SuperBINGO i gangetabellen 🙂

[ Se video
Pris kr 1.990,- eks. mva. per sett.
Ett sett består av én aktivitetsmatte med 100 brikker.
For eventuelle spørsmål, ta kontakt med oss på
E-post post@activityschools.com

 

a)
[ Se video ]

Last ned A4 ark i pdf kostnadsfritt!
[ Gangetabell med faktorer pdf ]
Se video med hurtigtest [ SPEEDTEST ]

b) Gangetabellen med faktorer på brikkene og produktene i tabellen, kr 1.990,- eks. mva.
[ Se video ]

Last ned A4 ark i pdf kostnadsfritt!
[ Gangetabell med produktet pdf ]
Se video med hurtigtest SPEEDTEST

 

Tilleggsinformasjon

Versjoner

Gangetabellen med faktorer på brikkene og produktene i tabellen
Gangetabellen med produktet på brikkene og faktorene i tabellen

Versjon

Faktorer på brikkene og produktene i tabellen, Prroduktet på brikkene og faktorene i tabellen