Produkter

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

HØSTKAMPANJE OKTOBER 2017
Vi har nå valgfritt høsttilbud ut 31. oktober.
Velg 4 like eller ulike aktivitetsmatter med 400 brikker til kun kr 4990,-
Ordinært kr. 7960,-
Nr. 1 GANGETABELLENE
TUTANK GANGETABELLER MED PRODUKT OG FAKTORER
Last ned gratis klassesett til utskrift i A4 format (.pdf)
[ SE VIDEO ] [ BESTILLINGSSKJEMA ]
The Multiplication Table with products and factors
Gangetabellen med faktorer

a) Gangetabellen med produktet på brikkene og faktorene i tabellen, kr 1.990,- eks. mva.
[ Se video ] [ Bestill her ]

Last ned A4 ark i pdf kostnadsfritt!
[ Gangetabell med faktorer pdf ]
Se video med hurtigtest [ SPEEDTEST ]

Gangetabellen med produktb) Gangetabellen med faktorer på brikkene og produktene i tabellen, kr 1.990,- eks. mva.
[ Se video ] [ Bestill her ]

Last ned A4 ark i pdf kostnadsfritt!
[ Gangetabell med produktet pdf ]
Se video med hurtigtest [ SPEEDTEST ]

For eventuelle spørsmål, kontakt oss på e-mail: post@activityschools.com

SE VIDEOER MED TUTANK GANGETABELLER
[ Småtrinnet ] 1.-4. trinn
[ Mellomtrinnet ] 5.-7. trinn
[ Ungdomstrinnet ] 8.-10. trinn

Tutank gangetabell inneholder 100 tallbrikker (str. 7cm x 7cm) og en sammenrullbar gangetabell aktivitetsmatte i pvc (str. 98cm x 78cm). Totalvekt 1 kg.

De 100 tallbrikkene består av 75 røde partall og 25 blå oddetall.
Dette åpner for visuell mønstergjenkjenning av gangetabellen i farger.

Gangetabellen TUTANK Aktiv Læring

Kvadrattallene i diagonalen er uthevet med sort skrift.
Primtallene 2, 3, 5 og 7 er markert med liten gul trekant på de respektive brikkene.
Kjerneområdet i gangetabellen er innrammet i en gul 3×3 matrise. I det markerte området vektlegges 7×6=42, 8×6=48, 8×7=56 og 6×7=42, 6×8=48, 7×8=56.

 

FYSISK AKTIVITET MED GANGETABELLENE

Gangetabellene i praksis med 2 lag
[ Se video ] [ Bestill her ]
Hvert av lagene får tildelt en aktivitetsmatte og 100 tallbrikker.
Brikkene plasseres i en skål på bakken ca. 15-20 meter unna.
Lagene inndeles i 4-5 elever på hvert lag.

a) Gangetabellen med produktet på brikkene og faktorene i tabellen
Én elev fra hvert lag løper ut samtidig og returnerer til laget sitt med én brikke med produktet. Det er kun lov til å hente én brikke per runde. Eleven leser opp tallet høyt, f.eks. 12, og de andre på laget skal gjette hvilke regnestykker (faktorer) dette representerer i gangetabellen. Tallet 12 går igjen på 4 ulike steder i tabellen. Laget samarbeider for å finne ut hvor brikken kan plasseres i gangetabellen. Først når brikken med tallet 12 er lagt ned og plassert riktig i gangetabellen, kan nestemann på laget løpe ut! [ Se video ]

b) Gangetabellen med faktorer på brikkene og produktene i tabellen
Én elev fra hvert lag løper ut samtidig og returnerer til laget sitt med én brikke med faktorer. Det er kun lov til å hente én brikke per runde. Eleven leser opp regnestykket høyt, f.eks. 4×3, og de andre på laget skal gjette hvilket svar (produkt) dette representerer i gangetabellen. Faktorene 4×3 går igjen kun ett sted i tabellen. Her må elevene skille mellom 4×3 og 3×4. Laget samarbeider for å finne ut hvor brikken kan plasseres i gangetabellen. Først når brikken med regnestykket 4×3 er lagt ned og plassert riktig i gangetabellen, kan nestemann på laget løpe ut! [ Se video ]

Gangetabellen i praksis med 1. lag
[ Se video ] [ Bestill her ]

Stasjoner. Klassetrinn som benytter seg av stasjonsarbeid, der elevene f.eks. har 15-20 minutter på hver stasjon, kan benytte Tutank gangetabell med 100 brikker. Erfaringsvis løser elevene hele gangetabellen på under 15 min.
Alternativt kan fysisk aktivitet integreres, som beskrevet ovenfor for 2 lag, der elevene må bevege seg fram og tilbake.

Spilleregler
Spillereglene kan være først ferdig med hele gangetabellen B8 dersom du har 15-20 minutter til rådighet. Enkle bingoregler kan benyttes dersom du har mindre tid igjen av undervisningstimen. Raskere løsninger kan da være som først ferdig med alle 4 hjørner B5, full ramme B7, en vannrett rekke B3 eller loddrett kolonne B1, eller først ferdig med diagonalen B4 bestående av sorte kvadrattall «Magiske tall».

«MLek og lær gangetabellen med 8 ulike oppgavetyperagiske tall» B4 diagonalt gir SuperBINGO i gangetabellen 🙂

[ Se video ] [ Bestill her ]
Pris kr 1.990,- eks. mva. per sett.
Ett sett består av én aktivitetsmatte med 100 brikker.
For eventuelle spørsmål, ta kontakt med oss på
E-post post@activityschools.com

 

 

Nr. 2 PARTALL OG ODDETALL
[ VIDEO ] [ BESTILL ]

Partall og Oddetall fra Tutank leveres med 100 tallbrikker. Tallbrikkene er nummererte fra 1 til 100 med 50 røde brikker som partall og 50 blå brikker som oddetall. Primtallene er indikerte med gul trekant oppe i høyre hjørnet på brikkene 2 til 97.

Slik fungerer Tutank i praksis
Hvert av lagene får tildelt en aktivitetsmatte og 100 tallbrikker.
Brikkene plasseres i en skål på bakken ca. 15-20 meter unna.
Lagene inndeles i 4-5 elever på hvert lag.
Én elev fra hvert lag løper ut samtidig og returnerer til laget sitt med én tallbrikke. Det er kun lov til å hente én brikke per runde. En «high five» gis til nestemann på laget, før han eller hun løper ut. Hvert lag samarbeider for å finne ut hvor brikkene skal plasseres og for å bli først ferdig. Se illustrasjonsvideo av Tutank i praksis!

Spilleregler
Spillereglene tilsvarer enkle bingoregler som først ferdig med hele brettet, først ferdig med alle 4 hjørner, full ramme, en vannrett eller loddrett linje eller først ferdig med en diagonal.

Bestillingsskjema ]
Pris kr 1.990,- eks. mva.
E-post post@activityschools.com

 

Lær å telle på norsk nynorsk engelsk spansk fransk italiensk og tyskNr. 3 LÆR Å TELLE
[ VIDEO ] [ BESTILL ]

Aktiv læring i samarbeid med andre er gøy!
Lær fortløpende alle tallene fra 1 til 100 på ENGELSK.

Se videoeksempel fra 4. trinn Skeie barneskole i Bergen kommune.

Tallene er skrevet med engelske ord slik at elevene kan lese dem høyt. De andre på laget gjetter hvilket tall dette er og svarer på norsk. Elevene lærer seg å lese tallene med ord og hvordan disse skrives med bokstaver på engelsk.

 

BRIKKER
Hvert brikkesett består av 100 stk. tallbrikker skrevet med ord på ulike språk.
Med én «Lær og telle» aktivitetsmatte kan ekstra brikkesett bestilles separat.

Her kan du velge mellom:

Lær å telle til 100 på NORSK. Tallene er skrevet med norske ord, samt tekstene partall eller oddetall.
Lær å telje til 100 på NYNORSK. Tala er skrivne på nynorsk med partal og oddetal.
Lær å telle til 100 på SAMISK. Tallene er skrevet med samiske/norske ord, samt partall og oddetall.
Lær å telle til 100 på ENGELSK. Tallene er skrevet som kombinasjon av engelske og norske ord.
Lær å telle til 100 på SPANSK. Tallene er skrevet som kombinasjon av spanske og engelske ord.
Lær å telle til 100 på FRANSK. Tallene er skrevet som kombinasjon av franske og engelske ord.
Lær å telle til 100 på TYSK. Tallene er skrevet som kombinasjon av tyske og engelske ord.
Lær å telle til 100 på ITALIENSK. Tallene er skrevet som kombinasjon av italienske og engelske ord.

Ekstra brikkesett kan bestilles separat.
Pris kr 690,- eks mva per sett à 100 brikker.

Slik fungerer Tutank i praksis
Hvert av lagene får tildelt en aktivitetsmatte og 100 tallbrikker.
Brikkene plasseres i en boks/eske/ på bakken ca. 15-20 meter unna.
Lagene inndeles i 4-5 elever på hvert lag.
Én elev fra hvert lag løper ut samtidig og returnerer til laget sitt med én tallbrikke. Det er kun lov til å hente én brikke per runde. Eleven leser opp tallet på f.eks. engelsk, tallet 88 eighty-eight og de andre på laget gjetter hvilket tall dette er og svarer på norsk. Hvert lag samarbeider for å finne ut hvor brikkene skal plasseres på aktivitetsmatten. Se illustrasjonsvideo av Tutank i praksis!

Spilleregler
Spillereglene kan være først ferdig med å legge alle tallene fra 1 til 100. Enkle bingoregler kan også følges, som først ferdig med alle 4 hjørner, full ramme, en vannrett eller loddrett linje eller først ferdig med diagonalen på matten.

Bestillingsskjema ]
Pris kr 1.990,- eks. mva.
E-post post@activityschools.com

 

Nr. 4 ADDISJON HORISONTALT
[ VIDEO ] [ BESTILL ]

Addisjon (horisontalt) fra Tutank leveres med 100 tallbrikker. Tallbrikkene er nummererte fra 0 til 9 med 50 røde partall og 50 blå oddetall. Aktivitetsmatten brukes som aktiv øvelse i addisjon der elevene improviserer og lager egne regneoppgaver fortløpende eller løser oppgaver i fellesskap hentet fra matteboka. Elevene øver seg på å legge tallene korrekt på matten på 1’er plassene, 10’er plassene og 100’er plassene når de skal summere.

Slik fungerer Tutank i praksis
Hvert av lagene får tildelt en aktivitetsmatte og 100 tallbrikker.
Brikkene plasseres i en skål på bakken ca. 15-20 meter unna.
Lagene inndeles i 4-5 elever på hvert lag.
Én elev fra hvert lag løper ut samtidig og returnerer til laget sitt med én tallbrikke. Det er kun lov til å hente én brikke per runde. En «high five» gis til nestemann på laget, før han eller hun løper ut. Hvert lag samarbeider for å plassere brikkene og regne ut svarene på oppgavene. Aktivitetsmattene er velegnet til stasjonsarbeid. Se video med eksempel på stasjonsarbeid med «Handletur på butikken«.

Spilleregler
Spillereglene kan være at første laget som klarer å regne ut 10 oppgaver, vinner. Det laget som får høyst poengsum når man summerer svarene, vinner. Det laget som klarer flest oppgaver på tid, vinner. Det er viktig at svarene stemmer og at alle tallene ligger riktig plassert på 1’er plassene, 10’er plassene og 100’er plassene.

Bestillingsskjema ]
Pris kr 1.990,- eks. mva.
E-post post@activityschools.com

 

Nr. 5 ADDISJON VERTIKALT
[ VIDEO ] [ BESTILL ]

Addisjon (vertikalt) fra Tutank leveres med 80 tallbrikker nummererte fra 0 til 9  og 20 minnetallsbrikker fra 1 til 9. Aktivitetsmatten brukes som aktiv øvelse i addisjon vertikalt der elevene improviserer og lager egne regneoppgaver fortløpende eller løser oppgaver i fellesskap hentet fra matteboka. Elevene øver seg på å bruke minnetall og legge tallene korrekt under hverandre på matten på 1’er plassene, 10’er plassene, 100’er og 1000’er plassene etc. når de skal legge sammen vertikalt.

Slik fungerer Tutank i praksis
Hvert av lagene får tildelt en aktivitetsmatte og 100 tallbrikker.
Brikkene plasseres i en skål på bakken ca. 15-20 meter unna.
Lagene inndeles i 4-5 elever på hvert lag.
Én elev fra hvert lag løper ut samtidig og returnerer til laget sitt med én tallbrikke. Det er kun lov til å hente én brikke per runde. En «high five» gis til nestemann på laget, før han eller hun løper ut. Hvert lag samarbeider for å plassere brikkene og regne ut svarene på oppgavene. Aktivitetsmattene er velegnet til stasjonsarbeid. Se video med eksempel på stasjonsarbeid med «Handletur på butikken«.

Spilleregler
Spillereglene kan være at første laget som klarer å summere 6 tall, vinner. Det laget som får høyst poengsum når man finner svaret, vinner. Det laget som klarer å løse oppgaven på tid, vinner. Det er viktig at svarene stemmer og at alle tallene ligger riktig plassert under hverandre på 1’er plassene, 10’er plassene, 100’er plassene, 1000’er plassene etc.

Bestillingsskjema ]
Pris kr 1.990,- eks. mva.
E-post post@activityschools.com

 

Nr. 6 ADDISJON DESIMALTALL
[ VIDEO ] [ BESTILL ]

Addisjon (vertikalt) med desimaltall fra Tutank leveres med 80 tallbrikker nummererte fra 0 til 9  og 20 minnetallsbrikker fra 1 til 9. Aktivitetsmatten brukes som aktiv øvelse i addisjon vertikalt der elevene improviserer og lager egne regneoppgaver fortløpende eller løser oppgaver i fellesskap hentet fra matteboka. Elevene øver seg på å bruke minnetall og legge tallene korrekt under hverandre på matten på 1’er plassene, 10’er plassene, 100’er og 1000’er plassene etc. når de skal legge sammen vertikalt.

Slik fungerer Tutank i praksis
Hvert av lagene får tildelt en aktivitetsmatte og 100 tallbrikker.
Brikkene plasseres i en skål på bakken ca. 15-20 meter unna.
Lagene inndeles i 4-5 elever på hvert lag.
Én elev fra hvert lag løper ut samtidig og returnerer til laget sitt med én tallbrikke. Det er kun lov til å hente én brikke per runde. En «high five» gis til nestemann på laget, før han eller hun løper ut. Hvert lag samarbeider for å plassere brikkene og regne ut svarene på oppgavene. Aktivitetsmattene er velegnet til stasjonsarbeid. Se video med eksempel på stasjonsarbeid med «Handletur på butikken«.

Spilleregler
Spillereglene kan være at første laget som klarer å summere 6 tall, vinner. Det laget som får høyst poengsum når man finner svaret, vinner. Det laget som klarer å løse oppgaven på tid, vinner. Det er viktig at svarene stemmer og at alle tallene ligger riktig plassert under hverandre på 1’er plassene, 10’er plassene, 100’er plassene, 1000’er plassene etc.

Bestillingsskjema ]
Pris kr 1.990,- eks. mva.
E-post post@activityschools.com

 

Nr. 7 SUBTRAKSJON HORISONTALT
[ VIDEO ] [ BESTILL ]

Subtraksjon (horisontalt) fra Tutank leveres med 100 tallbrikker. Tallbrikkene er nummererte fra 0 til 9 med 50 røde partall og 50 blå oddetall. Aktivitetsmatten brukes som aktiv øvelse i subtraksjon der elevene improviserer og lager egne regneoppgaver fortløpende eller løser oppgaver i fellesskap hentet fra matteboka. Elevene øver seg på å trekke fra tallene på matten og legge dem korrekt på 1’er plassene, 10’er plassene og 100’er plassene når de skal trekke fra.

Slik fungerer Tutank i praksis
Hvert av lagene får tildelt en aktivitetsmatte og 100 tallbrikker.
Brikkene plasseres i en skål på bakken ca. 15-20 meter unna.
Lagene inndeles i 4-5 elever på hvert lag.
Én elev fra hvert lag løper ut samtidig og returnerer til laget sitt med én tallbrikke. Det er kun lov til å hente én brikke per runde. En «high five» gis til nestemann på laget, før han eller hun løper ut. Hvert lag samarbeider for å plassere brikkene og regne ut svarene på oppgavene. Aktivitetsmattene er velegnet til stasjonsarbeid. Se video med eksempel på stasjonsarbeid med «Handletur på butikken«.

Spilleregler
Spillereglene kan være at første laget som klarer å regne ut 10 oppgaver, vinner. Det laget som får høyst poengsum når man summerer svarene, vinner. Det laget som klarer flest oppgaver på tid, vinner. Det er viktig at svarene stemmer og at alle tallene ligger riktig plassert på 1’er plassene, 10’er plassene og 100’er plassene.

Bestillingsskjema ]
Pris kr 1.990,- eks. mva.
E-post post@activityschools.com

 

Nr. 8 SUBTRAKSJON VERTIKALT
[ VIDEO ] [ BESTILL ]

Subtraksjon (vertikalt) fra Tutank leveres med 50 tallbrikker nummererte fra 0 til 9  og 50 vekslingsbrikker av tallene 1 til 9. Aktivitetsmatten brukes som aktiv øvelse i subtraksjon vertikalt der elevene improviserer og lager egne regneoppgaver fortløpende eller løser oppgaver i fellesskap hentet fra matteboka. Elevene øver seg på å veksle, bruke vekslingsbrikker og legge tallene korrekt under hverandre på matten på 1’er plassene, 10’er plassene, 100’er og 1000’er plassene etc. når de skal trekke fra vertikalt.

Slik fungerer Tutank i praksis
Hvert av lagene får tildelt en aktivitetsmatte og 100 tallbrikker.
Brikkene plasseres i en skål på bakken ca. 15-20 meter unna.
Lagene inndeles i 4-5 elever på hvert lag.
Én elev fra hvert lag løper ut samtidig og returnerer til laget sitt med én tallbrikke. Det er kun lov til å hente én brikke per runde. En «high five» gis til nestemann på laget, før han eller hun løper ut. Hvert lag samarbeider for å plassere brikkene og regne ut svarene på oppgavene. Aktivitetsmattene er velegnet til stasjonsarbeid. Se video med eksempel på stasjonsarbeid med «Handletur på butikken«.

Spilleregler
Spillereglene kan være at første laget som klarer å trekke fra 2 store og like tall, vinner. Det laget som får høyst poengsum når man finner svaret, vinner. Det laget som klarer å løse oppgaven på tid, vinner. Det er viktig at svarene stemmer og at alle tallene ligger riktig plassert under hverandre på 1’er plassene, 10’er plassene, 100’er plassene, 1000’er plassene etc.

Bestillingsskjema ]
Pris kr 1.990,- eks. mva.
E-post post@activityschools.com

 

Nr. 9 SUBTRAKSJON DESIMALTALL
[ VIDEO ] [ BESTILL ]

Subtraksjon (vertikalt) av desimaltall fra Tutank leveres med 50 tallbrikker nummererte fra 0 til 9  og 50 vekslingsbrikker av tallene 1 til 9. Aktivitetsmatten brukes som aktiv øvelse i subtraksjon vertikalt der elevene improviserer og lager egne regneoppgaver fortløpende eller løser oppgaver i fellesskap hentet fra matteboka. Elevene øver seg på å veksle, bruke vekslingsbrikker og legge tallene korrekt under hverandre på matten på 1’er plassene, 10’er plassene, 100’er og 1000’er plassene etc. når de skal trekke fra vertikalt.

Slik fungerer Tutank i praksis
Hvert av lagene får tildelt en aktivitetsmatte og 100 tallbrikker.
Brikkene plasseres i en skål på bakken ca. 15-20 meter unna.
Lagene inndeles i 4-5 elever på hvert lag.
Én elev fra hvert lag løper ut samtidig og returnerer til laget sitt med én tallbrikke. Det er kun lov til å hente én brikke per runde. En «high five» gis til nestemann på laget, før han eller hun løper ut. Hvert lag samarbeider for å plassere brikkene og regne ut svarene på oppgavene. Aktivitetsmattene er velegnet til stasjonsarbeid. Se video med eksempel på stasjonsarbeid med «Handletur på butikken«.

Spilleregler
Spillereglene kan være at første laget som klarer å trekke fra 2 store og like tall, vinner. Det laget som får høyst poengsum når man finner svaret, vinner. Det laget som klarer å løse oppgaven på tid, vinner. Det er viktig at svarene stemmer og at alle tallene ligger riktig plassert under hverandre på 1’er plassene, 10’er plassene, 100’er plassene, 1000’er plassene etc.

Bestillingsskjema ]
Pris kr 1.990,- eks. mva.
E-post post@activityschools.com

 

Nr. 10 MULTIPLIKASJON HORISONTALT
[ VIDEO ] [ BESTILL ]

Multiplikasjon fra Tutank leveres med 100 tallbrikker. Tallbrikkene er nummererte fra 0 til 9 med 50 røde partall og 50 blå oddetall. Aktivitetsmatten brukes som aktiv øvelse i multiplikasjon der elevene improviserer og lager egne regneoppgaver fortløpende eller løser oppgaver i fellesskap hentet fra matteboka. Elevene øver seg på å legge tallene korrekt på 1’er plassene, 10’er plassene og 100’er plassene når de skal regne ut oppgavene.

Slik fungerer Tutank i praksis
Hvert av lagene får tildelt en aktivitetsmatte og 100 tallbrikker.
Brikkene plasseres i en skål på bakken ca. 15-20 meter unna.
Lagene inndeles i 4-5 elever på hvert lag.
Én elev fra hvert lag løper ut samtidig og returnerer til laget sitt med én tallbrikke. Det er kun lov til å hente én brikke per runde. En «high five» gis til nestemann på laget, før han eller hun løper ut. Hvert lag samarbeider for å plassere brikkene og regne ut svarene på oppgavene. Aktivitetsmattene er velegnet til stasjonsarbeid. Se video med eksempel på stasjonsarbeid med «Handletur på butikken«.

Spilleregler
Spillereglene kan være at første laget som klarer å regne ut 10 oppgaver, vinner. Det laget som får høyst poengsum når man multipliserer svarene, vinner. Det laget som klarer flest oppgaver på tid, vinner. Det er viktig at svarene stemmer og at alle tallene ligger riktig plassert på 1’er plassene, 10’er plassene og 100’er plassene.

Bestillingsskjema ]
Pris kr 1.990,- eks. mva.
E-post post@activityschools.com

 

Nr. 11 DIVISJON HORISONTALT
[ VIDEO ] [ BESTILL ]

Divisjon fra Tutank leveres med 100 tallbrikker. Tallbrikkene er nummererte fra 0 til 9 med 50 røde partall og 50 blå oddetall. Aktivitetsmatten brukes som aktiv øvelse i divisjon der elevene improviserer og lager egne regneoppgaver fortløpende eller løser oppgaver i fellesskap hentet fra matteboka. Elevene øver seg på å legge tallene korrekt på 1’er plassene, 10’er plassene og 100’er plassene når de skal regne ut oppgavene.

Slik fungerer Tutank i praksis
Hvert av lagene får tildelt en aktivitetsmatte og 100 tallbrikker.
Brikkene plasseres i en skål på bakken ca. 15-20 meter unna.
Lagene inndeles i 4-5 elever på hvert lag.
Én elev fra hvert lag løper ut samtidig og returnerer til laget sitt med én tallbrikke. Det er kun lov til å hente én brikke per runde. En «high five» gis til nestemann på laget, før han eller hun løper ut. Hvert lag samarbeider for å plassere brikkene og regne ut svarene på oppgavene. Aktivitetsmattene er velegnet til stasjonsarbeid. Se video med eksempel på stasjonsarbeid med «Handletur på butikken«.

Spilleregler
Spillereglene kan være at første laget som klarer å regne ut 10 oppgaver, vinner. Det laget som får høyst poengsum når man dividerer svarene, vinner. Det laget som klarer flest oppgaver på tid, vinner. Det er viktig at svarene stemmer og at alle tallene ligger riktig plassert på 1’er plassene, 10’er plassene og 100’er plassene.

Bestillingsskjema ]
Pris kr 1.990,- eks. mva.
E-post post@activityschools.com

 

Nr. 12 ULIKHETER
Større enn > og mindre enn <
[ VIDEO ] [ BESTILL ]

Ulikheter fra Tutank leveres med 100 tallbrikker. Tallbrikkene er nummererte fra 0 til 9 med 50 røde partall og 50 blå oddetall. Aktivitetsmatten brukes som aktiv øvelse i forståelse av ulikheter. Tallene skal legges på riktig side av ulikhetstegnene større enn > og mindre enn <. Tegnene endrer retning, så dette er viktig at elevene oppfatter! Elevene øver seg på å legge tallene korrekt på 1’er plassene, 10’er plassene og 100’er plassene når de skal plassere tallene på riktig side av ulikhetstegnet.

Slik fungerer Tutank i praksis
Hvert av lagene får tildelt en aktivitetsmatte og 100 tallbrikker.
Brikkene plasseres i en skål på bakken ca. 15-20 meter unna.
Lagene inndeles i 4-5 elever på hvert lag.
Én elev fra hvert lag løper ut samtidig og returnerer til laget sitt med én tallbrikke. Det er kun lov til å hente én brikke per runde. En «high five» gis til nestemann på laget, før han eller hun løper ut. Hvert lag samarbeider for å plassere brikkene og tallene korrekt. Aktivitetsmattene er velegnet til stasjonsarbeid. Se video med eksempel på stasjonsarbeid med «Handletur på butikken«.

Spilleregler
Spillereglene kan være at første laget som klarer å legge 10 linjer med tall og ulikheter, vinner. Det laget som klarer flest oppgaver på tid, vinner. Det er viktig at siffrene stemmer og at tallene ligger riktig plassert på 1’er plassene, 10’er plassene og 100’er plassene.

Bestillingsskjema ]
Pris kr 1.990,- eks. mva.
E-post post@activityschools.com

 

Nr. 13 OVERSLAG AVRUNDING
[ VIDEO ] [ BESTILL ]

Overslag med avrunding av desimaltall fra Tutank leveres med 100 tallbrikker. Tallbrikkene er nummererte fra 0 til 9 med 50 røde partall og 50 blå oddetall. Aktivitetsmatten brukes som aktiv øvelse i forståelse av hvordan man runder av desimaltall, opp eller ned, til nærmeste hele tall. Elevene øver seg samtidig på å legge tallene korrekt på 1’er plassene, 10’er plassene og 100’er plassene.

Slik fungerer Tutank i praksis
Hvert av lagene får tildelt en aktivitetsmatte og 100 tallbrikker.
Brikkene plasseres i en skål på bakken ca. 15-20 meter unna.
Lagene inndeles i 4-5 elever på hvert lag.
Én elev fra hvert lag løper ut samtidig og returnerer til laget sitt med én tallbrikke. Det er kun lov til å hente én brikke per runde. En «high five» gis til nestemann på laget, før han eller hun løper ut. Hvert lag samarbeider for å plassere brikkene og tallene korrekt. Aktivitetsmattene er velegnet til stasjonsarbeid. Se video med eksempel på stasjonsarbeid med «Handletur på butikken«.

Spilleregler
Spillereglene kan være at første laget som klarer å legge 10 linjer med avrunding av ulike desimaltall, vinner. Det laget som klarer flest avrundingsoppgaver på tid, vinner. Det er viktig at at tallene ligger riktig plassert på 1’er plassene, 10’er plassene og 100’er plassene.

Bestillingsskjema ]
Pris kr 1.990,- eks. mva.
E-post post@activityschools.com

 

Nr. 14 OMREGNING LENGDER
[ VIDEO ] [ BESTILL  ]

Bruk ulike gjenstander og ta mål høyder og lengder. Elevene kan måle hvor høy de er i meter og tar notater av sine resultater i mattebøkene. Tutank omregningstabell av lengder brukes for enkelt å gjøre om fra centimeter til meter, desimeter eller millimeter. Elevene samarbeider i grupper for å lære seg enkel omregning av lengder. Omregningstabellen kan brukes til loddrett summering av ulike måleenheter som f.eks. 2 dm + 5 cm = 250 mm. Ved kjøp av «AKTIV OMREGNING AV LENGDER» med brikker, inkluderer dette et klassesett i A4 format (pdf). [ Klassesett lengder ]

Bestillingsskjema ]
Pris kr 1.990,- eks. mva.
E-post post@activityschools.com

 

Nr. 15 OMREGNING LITER
[ VIDEO ] [ BESTILL ]

Fyll ulike gjenstander med vann og hell opp i litermål. Elevene registrere antall dl, tar notater av mengden væske og benytter tutank omregningstabell for liter til raskt å kunne gjøre om fra dl til l, cl eller ml. Et praktisk hjelpemiddel på skolekjøkkenet i faget Mat & Helse, der elevene i grupper, samarbeider for å lære seg forholdene mellom liter, desiliter, centiliter og milliliter. Omregningstabellen kan brukes til loddrett summering av ulike måleenheter som f.eks. 2 dl + 5 cl = 250 ml = 0,25 dm3. Ved kjøp av «AKTIV OMREGNING AV LITER» med brikker, inkluderer dette et klassesett i A4 format (pdf).
[ Klassesett liter ]

Bestillingsskjema ]
Pris kr 1.990,- eks. mva.
E-post post@activityschools.com

 

Nr. 16 OMREGNING AREAL
[ VIDEO ] [ BESTILL ]

Bruk ulike gjenstander og mål bredde og lengde. Elevene tar notater, regner ut areal og benytter tutank omregningstabell for areal til raskt å kunne gjøre om fra cm2 til m2, dm2 eller mm2. Elevene samarbeider i grupper for å lære seg enkel omregning av areal. Omregningstabellen kan brukes til loddrett summering av ulike måleenheter som f.eks. 2 dm2 + 50 cm2 = 25000 mm2. Ved kjøp av «AKTIV OMREGNING AV AREAL» med brikker, inkluderer dette et klassesett i A4 format (pdf).
[ Klassesett areal ]

Bestillingsskjema ]
Pris kr 1.990,- eks. mva.
E-post post@activityschools.com

 

Nr. 17 OMREGNING VOLUM
[ VIDEO ] [ BESTILL ]

Bruk ulike gjenstander og mål bredde, lengde og høyde. Elevene tar notater, regner ut volum og benytter tutank omregningstabell for volum til raskt å kunne gjøre om fra cm3 til m3, dm3 eller mm3. Elevene samarbeider i grupper for å lære seg enkel omregning av volum. Omregningstabellen kan brukes til loddrett summering av ulike måleenheter som f.eks. 2 m3 + 500 dm3 = 2500 liter. Ved kjøp av «AKTIV OMREGNING AV VOLUM» med brikker, inkluderer dette et klassesett i A4 format (pdf).
[ Klassesett volum ]

Bestillingsskjema ]
Pris kr 1.990,- eks. mva.
E-post post@activityschools.com

 

Nr. 18 OMREGNING MASSE
[ VIDEO ] [ BESTILL ]

Finn litt tyngre gjenstander eller fyll ulike plastkar med vann, sand eller grus. Elevene veier gjenstandene, tar notater av vekten i kg eller gram og benytter tutank omregningstabell for masse til raskt å kunne gjøre om fra g til kg, hg, dg eller tonn. Et praktisk hjelpemiddel på skolekjøkkenet i faget Mat & Helse, der elevene i grupper, samarbeider for å lære seg forholdene mellom kilogram, hektogram, dekagram og gram. Omregningstabellen kan brukes til loddrett summering av ulike måleenheter som f.eks. 2 kg + 5 hg = 2500 g = 0,0025 t. Ved kjøp av «AKTIV OMREGNING AV MASSE» med brikker, inkluderer dette et klassesett i A4 format (pdf).
[ Klassesett masse ]

Bestillingsskjema ]
Pris kr 1.990,- eks. mva.
E-post post@activityschools.com

 

Nr. 19 BOKSTAVLEK
[ VIDEO ] [ BESTILL ]

Bokstavlek fra Tutank leveres med 100 bokstavbrikker. Bokstavbrikkene består av 40 røde vokaler og 60 blå konsonanter. Leveres med 100 små bokstaver eller 100 store bokstaver. Bokstavlek kan benyttes som aktiv øvelse på rettskriving av norske og engelske ord. Elevene samarbeider på lag, observerer, korrigerer og lærer av hverandre.

Slik fungerer Tutank i praksis
Hvert av lagene får tildelt en aktivitetsmatte og 100 bokstavbrikker.
Brikkene plasseres i en skål på bakken ca. 15-20 meter unna.
Lagene inndeles i 4-5 elever på hvert lag.
Én elev fra hvert lag løper ut samtidig og returnerer til laget sitt med én bokstavbrikke. Det er kun lov til å hente én brikke per runde. En «high five» gis til nestemann på laget, før han eller hun løper ut. Hvert lag samarbeider for å lage flest mulige ord eller setninger.

Tips og spilleregler
Hent bokstaver og lag flest mulige ord eller setninger på norsk eller engelsk.
Lag ord med diftongene ei, au, ai og øy. Lag flest mulige sammensatte ord. Øv på ord med Kj-lyden, kj, k, og tj. Øv på ord med J-lyden, gj, hj, j, g og lj. Øv på ord med Sj-lyden, skj, sj og sk. Lag ord med vokalene e og æ, ord som uttales med Æ-lyd. Lag ord med vokalene o og å, ord som uttales med Å-lyd. Lag ord med vokalene u og o, ord som uttales med O-lyd. Lag ord med konsonantene v og hv, ord som uttales med V-lyd. Lag ord med stum d, ord som slutter på -ld, -nd og -rd. Lag ord med stum h, ord som begynner eller slutter på hv-, -nd eller hj-.

Bestillingsskjema ]
Pris kr 1.990,- eks. mva.
E-post post@activityschools.com

 

Nr. 20 KRYSSORD
[ VIDEO ] [ BESTILL ]

Kryssord fra Tutank leveres med 100 bokstavbrikker. Bokstavbrikkene består av 40 røde vokaler og 60 blå konsonanter. Leveres med 100 små bokstaver eller 100 store bokstaver. Kryssord kan benyttes som aktiv øvelse på rettskriving av norske og engelske ord. Elevene samarbeider på lag, observerer, korrigerer og lærer av hverandre. Ordene legges vannrett og krysses loddrett med flere ord.

Slik fungerer Tutank i praksis
Hvert av lagene får tildelt en aktivitetsmatte og 100 bokstavbrikker.
Brikkene plasseres i en skål på bakken ca. 15-20 meter unna.
Lagene inndeles i 4-5 elever på hvert lag.
Én elev fra hvert lag løper ut samtidig og returnerer til laget sitt med én bokstavbrikke. Det er kun lov til å hente én brikke per runde. En «high five» gis til nestemann på laget, før han eller hun løper ut. Hvert lag samarbeider for å lage flest mulige ord eller setninger.

Tips og spilleregler
Hent bokstaver, lag ord og krysse dem vannrett og loddrett. Tutank kryssord kan brukes med norske og engelske ord.
Lag ord med diftongene ei, au, ai og øy. Lag flest mulige sammensatte ord. Øv på ord med Kj-lyden, kj, k, og tj. Øv på ord med J-lyden, gj, hj, j, g og lj. Øv på ord med Sj-lyden, skj, sj og sk. Lag ord med vokalene e og æ, ord som uttales med Æ-lyd. Lag ord med vokalene o og å, ord som uttales med Å-lyd. Lag ord med vokalene u og o, ord som uttales med O-lyd. Lag ord med konsonantene v og hv, ord som uttales med V-lyd. Lag ord med stum d, ord som slutter på -ld, -nd og -rd. Lag ord med stum h, ord som begynner eller slutter på på hv-, -nd eller hj-.

Bestillingsskjema ]
Pris kr 1.990,- eks. mva.
E-post post@activityschools.com

 

Nr. 21 TUTANK BINGO
[ VIDEO ] [ BESTILL ]

Kan leveres med 100 ulike addisjonsoppgaver, subtraksjonsoppgaver, multiplikasjonsoppgaver eller divisjonsoppgaver. Svar på regneoppgavene på brikkene skal plasseres riktig fra 1 til 100 stigende på matten. Elevene samarbeider om å løse regneoppgavene i høyt eller rolig tempo for å bli først ferdig. Tutank med 400 regneoppgaver er en artig og praktisk øvelse i å hoderegne med plussoppgaver, minusoppgaver, gangeoppgaver og delingsoppgaver.

Slik fungerer Tutank i praksis
Hvert av lagene får tildelt en aktivitetsmatte og 100 tallbrikker.
Brikkene plasseres i en skål på bakken ca. 15-20 meter unna.
Lagene inndeles i 4-5 elever på hvert lag.
Én elev fra hvert lag løper ut samtidig og returnerer til laget sitt med én tallbrikke. Det er kun lov til å hente én brikke per runde. En «high five» gis til nestemann på laget, før han eller hun løper ut. Hvert lag samarbeider for å finne ut hvor brikkene skal plasseres og for å bli først ferdig. Se illustrasjonsvideo av Tutank med regneoppgaver i praksis!

Spilleregler
Spillereglene tilsvarer enkle bingoregler som først ferdig med hele brettet, først ferdig med alle 4 hjørner, full ramme, en vannrett eller loddrett linje eller først ferdig med en diagonal.

Bestillingsskjema ]
Pris kr 1.990,- eks. mva.
E-post post@activityschools.com

 

Nr. 22 MENGDELÆRE
[ VIDEO ] [ BESTILL ]

Tutank mengdelære 1-10 leveres med 100 tallbrikker med mengdene 1 til 10. Mengdebrikkene skal plasseres på alle rutene fra 1 til 100 på bingomatten. Elevene samarbeider for å sortere mengdene 1 til 10 i høyt eller rolig tempo for å bli først ferdig. Tutank mengdelære 1-10 er en artig og gøy øvelse for å lære om mengder og for å gjenkjenne mengde med riktig tall.

Slik fungerer Tutank i praksis
Hvert av lagene får tildelt en aktivitetsmatte og 100 tallbrikker.
Brikkene plasseres i en skål på bakken ca. 15-20 meter unna.
Lagene inndeles i 4-5 elever på hvert lag.
Én elev fra hvert lag løper ut samtidig og returnerer til laget sitt med én tallbrikke. Det er kun lov til å hente én brikke per runde. En «high five» gis til nestemann på laget, før han eller hun løper ut. Hvert lag samarbeider for å finne ut hvor brikkene skal plasseres og for å bli først ferdig. Se illustrasjonsvideo av Tutank mengdelæring i praksis!

Spilleregler
Spillereglene tilsvarer enkle bingoregler som først ferdig med hele brettet, først ferdig med alle 4 hjørner, full ramme, en vannrett eller loddrett linje eller først ferdig med en diagonal.

Bestillingsskjema ]
Pris kr 1.990,- eks. mva.
E-post post@activityschools.com

Nr. 23 TUTANK TELLUS
Junior
[ VIDEO ] [ BESTILL ]

 

Tellus Tutank junior er en selvgående aktivitet etter at læreren har gitt en kort forklaring på hvordan elevene skal løse oppgavene.

 

Elevene er fysisk aktive og samarbeider på lag. På den måten får du mulighet til å observere hver enkelt elev i samspill med andre elever. Barna observerer, lytter og lærer av hverandre!

Tellus Tutank junior kan benyttes som aktiv læring i mattetimene, uteskole eller i gymtimene som fysisk aktivitet.

2-4 trinn
Tellus har 200 ulike addisjonsoppgaver for praktisk øvelse i hoderegning.

5-7 trinn
Tellus har 200 ulike geografioppgaver med hovedsteder, land og flagg + regneoppgaver.

8-10 trinn
Tutank kan benyttes i gymtimene på ungdomsskoler.  Se eksempel på gymtime.  Elevene løper her 8.000 meter, lærer geografi, norsk og matematikk [ se video ].

 

Fysisk aktivitet og hjernetrim for eldre
Fysisk aktivitet og hjernetrim for eldre

Tutank TELLUS Senior setter de eldre i bevegelse

Nesten uten å merke det går Birgit Mikkelsen (84) flere kilometer.
Tutank TELLUS Senior = kombinert fysisk aktivitet og hjernetrim for eldre.
Pris for ett lag med 100 brikker (100 ulike flagg) er 1990,-
Pris for to lag med 200 brikker (199 ulike flagg) er 3980,-
For bestilling kontakt oss på e-mail: post@activityschools.com eller
Telefon/SMS: 952 67 038
Se artikkel i FANAPOSTEN 1. september 2017 SØREIDE SYKEHJEM

http://www.fanaposten.no/nyheter/spill-setter-de-gamle-i-bevegelse/repqin!EEO77hd1TO6O82v6arn9w/

Tellus består av 2 aktivitetsmatter med navn på 199 land. Brikkene som medfølger består av 199 internasjonale flagg med navn på hovedsteder. Hver brikke har ulike regneoppgaver som gjør at elevene kan regne seg fram til riktig navn på land.

 

Tellus Tutank junior med 2 lag [ VIDEO ]
Inneholder 2 aktivitetsmatter og 200 brikker med flagg og hovedsteder.

Antall samtidige brukere: 8-10
Antall anbefalte elever per lag: 4-5

Pris kr 3.980,- eks mva

Alle priser er oppgitt i norske kroner ekskl. mva og frakt. Ekspedisjonsgebyr på kr 100 kommer i tillegg til pris.

 

 

 

Eksempel på oppgave
Hovedstaden i landet er Nairobi. Hva heter landet?

Hvert lag har kun 2 hjelpemidler tilgjengelig:

1) Kan vi få se flagget?
2) Hva er regnestykket? (83 + 4)

Se eksempel på hvordan det gjøres i denne videoen: [ VIDEO ]

Tellus Tutank junior i praksis

Aktiv læring
Hvert lag får tildelt en Tellus aktivitetsmatte med 100 brikker med flagg, hovedsteder og regneoppgaver. Brikkene plasseres i en skål eller eske 15-25 meter unna. Laginndeling er 4-5 elever på hvert lag. Én elev fra hvert lag løper ut samtidig og returnerer til laget sitt med spørsmål til laget. «Hovedstaden i dette landet er Havana. Hva heter landet?» Laget samarbeider for å finne ut hvor flagget skal plasseres på riktig land. Deltakerne på hvert lag kan svare, gjette eller stille 2 spørsmål: Kan vi få se flagget? Hva er regnestykket? Elevene kan regne seg fram til riktig svar på land.

Fysisk aktivitet
Med 100 brikker på aktivitetsmatten, 5 elever per lag og avstand lik 20 meter, må hvert lag fysisk bevege seg 4 km.
Dette utgjør 800 meter sprint og 20 kjappe vendinger per elev/omgang. Én omgang tar ca. 15-20 minutter!
Andre fysiske hindringer kan legges inn i selve løpebanen dersom du ønsker ytterligere fysisk aktivitet per omgang.

Andre oppgavetyper
a) Du kan også bruke enkle bingoregler med Tutank TELLUS. Først ferdig med hele brettet, først ferdig med alle 4 hjørner, full ramme, en vannrett eller loddrett linje eller først ferdig med en diagonal linje.
Bingooppgavene finner som T1 til T8 på aktivitetsmatten.

b) For 2-4 trinn har Tellus 200 ulike addisjonsoppgaver for praktisk øvelse i hoderegning. Svarene på addisjonsoppgavene finner elevene i stigende rekkefølge fra 1 til 200 på de 2 aktivitetsmattene som medfølger.

c) For 5-7 trinn har Tellus 200 ulike geografioppgaver med hovedsteder, land og flagg + regneoppgaver.
Svar på geografioppgavene, med navn på riktig land, kan elevene også finne svaret på ved å løse regneoppgavene på brikkene.

d) Velg ut de europeiske brikkene med flagg og hovedsteder. Hver brikke har enkle addisjonsoppgaver.
Svaret på regneoppgavene gjør at elevene raskt finner navnet på riktig land i Europa.
Elevene er fysisk aktive, samarbeider på lag og lærer av hverandre.

e) Lignende opplegg kan gjøres for andre kontinenter som Afrika, Asia og Sør-Amerika.

f) Det er mange land i verden som har navn på flaggene sine.
Storbritannia (De forente kongedømmer) har et felles flagg som heter «Union Jack».
Canada sitt flagg har et stort og rødt lønneblad. Deres flagg heter «Maple Leaf» eller «L’Unifolié» på fransk.
Hva heter Danmarks flagg?

g) Hva heter Norges flagg?

h) Det svenske flagget har forholdet 10:16.
Danmarks flagg har forholdet 28:37.
Norges flagg har forholdet 16:22.
Det norske flagget i flaggstanga er rektangulært og måler 1,94 meter i høyden.
Flaggstanga er 12,5 meter høy. Spissen på toppen av flaggstanga er 30 cm høy.
Hva blir bredden på det norske flagget i centimeter?

Bestillingsskjema ]
Pris kr 3.980,- eks. mva. for 2 lag.
Inneholder 2 aktivitetsmatter med navn på land og 200 brikker med flagg og navn på hovedsteder.
E-post post@activityschools.com

 

[sc_divider style=»4″ margin_top=»75″ margin_bottom=»75″]
Tutank Tellus Senior
Kombinert / kombinasjon av f
ysisk aktivitet og hjernetrim for godt voksne mennesker
Fysisk aktivitet og hjernetrim for eldre

Nr. 23 TUTANK TELLUS
Senior [ VIDEO ] [ BESTILL ]

 

TELLUS Tutank Senior er et nytt aktivitetstilbud for sykehjemsbeboere og dagsenterbrukere for økt daglig fysisk aktivitet og «hjernetrim».

Aktivitetstilbudet prøves ut i sommer for 1. gang i Norge ved 2 avdelinger på Søreide sykehjem i Bergen kommune.

 

Fysisk aktivitet og hjernetrim for eldre
Fysisk aktivitet og hjernetrim for eldre

Tutank TELLUS Senior setter de eldre i bevegelse

Nesten uten å merke det går Birgit Mikkelsen (84) flere kilometer.
Tutank TELLUS Senior = kombinert fysisk aktivitet og hjernetrim for eldre.
Pris for ett lag med 100 brikker (100 ulike flagg) er 1990,-
Pris for to lag med 200 brikker (199 ulike flagg) er 3980,-
For bestilling kontakt oss på e-mail: post@activityschools.com eller
Telefon/SMS: 952 67 038
Se artikkel i FANAPOSTEN 1. september 2017 SØREIDE SYKEHJEM

http://www.fanaposten.no/nyheter/spill-setter-de-gamle-i-bevegelse/repqin!EEO77hd1TO6O82v6arn9w/

TELLUS Tutank Senior et nytt aktivitetstilbud/bidrag for å redusere stillesitting, skape økt glede i hverdagen, økt trivsel og økt sosial kontakt. Aktiviteten gir mestringsfølelse og bidrar til fysisk bevegelse av kroppen, økt blodsirkulasjon, styrking av muskulatur og hjernetrim.

[ <a href=»#bestill»>BESTILLINGSSKJEMA</a> ]

I videoen viser voksen mann på 77 år hvordan aktiviteten fungerer i praksis når 1 person spiller alene. Uten å være bevisst på de 2 kilometrene han fysisk tilbakela i hagen med 200 knebøyninger, var han mer engasjert og opptatt av å løse de 200 ulike geografioppgavene med regnestykker. Tiden han brukte var 1 time og 45 minutter.

Aktivitetene kan gjennomføres utendørs eller innendørs på dagsentre, sykehjemsavdelinger og ved institusjoner for godt voksne.

Flere deltakere kan også spille på lag sammen med enkle bingoregler for gjentatt daglig bruk.
Første lag som klarer å legge en hel vannrett rad, legge en loddrett kolonne, en diagonal rekke på skrå eller full ramme på aktivitetsmatten oppnår bingo. Aktivitetsbrikkene kan plasseres 5 meter unna på en stol, lav krakk eller på gulvet for å skape fysisk aktivitet kombinert med knebøyninger.

Både unge og eldres hjerner utvikles med aktiv læring

JUNIOR [ Video TELLUS Tutank Junior ]
Kombinert fysisk aktivitet og læring for barn.
Videofilm viser eksempel med skolebarn på tvers av trinn med fysisk aktiv læring av geografi, norsk og matematikk.

SENIOR [ Video TELLUS Tutank Senior ]
Kombinert fysisk aktivitet og hjernetrim for godt voksne.
Videofilm viser voksen mann på 77 år som går 2 km i hagen, gjør 200 effektive knebøyninger mens han løser 200 geografioppgaver og regnestykker.

TELLUS Tutank Senior for 2 lag.
Inneholder 2 aktivitetsmatter med navn på land og 200 brikker med flagg og navn på hovedsteder.
Pris kr 3.980,-

Bestillingsskjema ]
Alle priser er oppgitt i norske kroner ekskl. mva og frakt.
Ekspedisjonsgebyr på kr 100 kommer i tillegg til pris.

For mer informasjon kontakt oss per e-post.
E-post post@activityschools.com

Tutank PYRAMIDE
Tutank pyramidebyggingNr. 024 Tutank PYRAMIDE
[ VIDEO ] [ BESTILLINGSKJEMA ]

Tutank PYRAMIDE er et aktivitetstilbud for barnehager, SFO, småtrinnet, mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Vi har både store (385 baller) og små pyramider (91 baller). Barna løper, henter myke baller og stabler dem i høyden. Spillet er et sosialt lagspill basert på samarbeid.  Med 10-12 deltakere på hvert lag, løper de samlet flere kilometer.

 

En pyramide er et tredimensjonalt polyeder

En pyramide er et tredimensjonalt polyeder
I lek samarbeider barna med å bygge store fargerike pyramider. Dette er et gøy aktivitetstilbud som kan benyttes i både barnehager, SFO og av FAU.
Barna kan spille 3 på rad, 4 på rad eller 6 på rad. De kan lage ulike mønstre, mønstergjenkjenning eller konstruere det norske flagget i rødt, hvitt og blått.

I undervisningssammenheng lærer elevene om mangekanter, sideflater, trekanter, kvadrater og gjenkjenning av romfiguren pyramide. Kan benyttes som et sosialt alternativt aktivitetstilbud for elever i faget kroppsøving.

Fysisk aktivitet [ VIDEO ]
Avstanden mellom ballene og pyramidene kan variere. Du kan bygge store eller små pyramider.

En stor pyramide består av i alt 385 baller.
Antall elever per lag: 10-12
Spillbase som underlag har 100 hull.
10 meters avstand = 7700 meter totalt
12 meters avstand = 9240 meter totalt
17 meters avstand = 13090 meter totalt
54,8 meters avstand = Marathon 42195 meter totalt

En liten pyramide består av i alt 91 baller.
Antall elever per lag: 8-10
Spillbase som underlag har 36 hull.
10 meters avstand = 1820 meter totalt
12 meters avstand = 2184 meter totalt
17 meters avstand = 3094 meter totalt
20 meters avstand = 3640 meter totalt
25 meters avstand = 4550 meter totalt

[ VIDEO ] [ BESTILLINGSKJEMA ]

Spillbase til liten pyramide med 36 hullSpillbase gul med 100 hullSpillbase grønn med 100 hull 6 på rad med Tutank5 på rad med TutankMønstergjenkjenning 3Mønstergjenkjenning 4Mønstergjenkjenning 1

For mer informasjon kontakt oss per e-post.
E-post post@activityschools.com

 [sc_divider margin_bottom=»200″]

Bestillingskjema

1. SETT
Ett sett inneholder én valgfri aktivitetsmatte (nr. 1-23) med tilhørende 100 tall- eller bokstavbrikker.
Pris per sett er kr 1.990,-

2 SETT
Tutank TELLUS, nr. 023, består av 2 sett for 2 lag.
2 aktivitetsmatter med navn på land og 200 brikker med flagg og navn på hovedsteder.
Pris kr 3.980,-

Alle priser er oppgitt i norske kroner ekskl. mva og frakt.
Ekspedisjonsgebyr på kr 100 kommer i tillegg til pris.

 

[wpforms id=»2501″]

[wpforms id=»2597″]

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]